Metafoorkaartide koolitus

 
     
 
Metafoorkaartide Meistriklass

     
 

 
 
     
Koolitus kuulub Eesti Töötukassa koolituskaardi koolituste alla. 


Täiendkoolitusasutuse nimi: Sisemine Rahu MTÜ

Õppekava nimetus: Metafoorkaartide meistriklass 

Õppesuund ja õppekava rühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused/Psühholoogia


EesmärkKoolituse tulemusel osaleja kasutab erinevaid tehnikaid metafoorkaartidega, kui abistavaid töövahendeid klienditöös, alateadvusega töös ja eneserefleksioonis/enesearengus mõtete, avastuste, ideede ja tähelepanekute saamiseks ning professionaalse pädevuse täiendamiseks.

ÕpiväljundKoolituse läbinu:
*valdab konkreetseid tehnikaid kaartide kasutamiseks: iseseisvalt, klienditöös ja grupitöös
*reflekteerib iseennast läbi metafoorkaartide ja oskab teha nende abil otsuseid
*kombineerib oskuslikult erinevaid kaardipakke, kui psühholoogilisi tööriistu
*on aktiveerunud mõtlemis- ja kujutlusvõimega

Sihtgruppterapeudid, nõustajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, tegevusjuhendajad, koolitajadkogemusnõustajad, coachid, psühholoogid,  psühhoterapeudid, enesearengu huvilised, juhid, personalitöötajad.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad, kokkupuudet metafoorkaartidega varasemalt ei pea olema.

Õppe kogumaht ja ülesehitus:  8 ah/6 tundi praktilist tööd koolituskeskkonnas.

Õppekeskkond: Koolitus toimub loovat tegevust toetavas 16-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele.

Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4.

Õppe sisu:
*metafoorkaartide eesmärk ja lühiajalugu
*avatud kaardid – juhtimise võimalus
*pimedad kaardid – õppetunni võimalus
*“mina“ kohtumine maailmaga, pimealad ja toimetulek maailmas
*isiklikes kriisides toimetuleku ressursside leidmine
*enda tee leidmine hetke olukorrast edasi liikumiseks
*lugude jutustamine ja mängulisus
*intuitsiooni usaldamine

*iseenda parimaks tervendajaks olemine
*rikastavad terapeutilised dialoogid kaartidega


Õppemeetod: Praktilised individuaal-, paari- ja grupitööd metafoorkaartidega, enesereflekteerimine, diskussioonid.

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on praktilises töös osalemine vähemalt 80%
Hindamismeetod: suuline arutelu grupis.
Hindamiskriteerium: Õppija reflekteerib ennast läbi praktiliselt tehtud tööde.

Väljastatav dokument
Tunnistus, kui praktilised tööd on reflekteeritud grupis.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule.

Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus:  EUROTAS (Euroopa Liidu Transpersonaalne Assotsiatsioon) sertifikaat transpersonaalses psühholoogias

Koolitaja: Kristina Tamm - transpersonaalne psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, kliiniline koolitaja ja -superviisor.


Õppekava kinnitamise aeg: 01.04.21 
Koolituste toimumise ajad ja kava
18.05 kl 10.o0-18.00 (10.00-11.30 õppetöö; 12.00-13.30 õppetöö, 13.30-14.30 lõuna; 14.30-16.00 õppetöö; 16.30-18.00 õppetöö)

Toimumise koht: Keskväljak 13, Keila, Sisemise Rahu koolitus- ja nõustamiskeskuses

Koolituse vältel on  1h lõunapaus ja kaks kohvipausi (lõuna ei kuulu hinna sisse).

Koolituse hind: 75.- Registreerimine lõppeb grupi täitumisel või hiljemalt 3 päeva enne koolitust.Koolitusest loobumise raha tagastamise tingimused:
  • kuni 14 päeva varem 80% hinnast
  • 7-13 päeva varem 50% hinnast
  • 3-6 päeva varem 20% hinnast
  • alla 3 päeva teatamisel raha ei tagastataÕppeasutus: Sisemine Rahu MTÜ majandustegevusteatis 207502
Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Info: info@siseminerahu.ee
Tel: 5020796Rohkem infot:
Metafoorkaardid töötavad põhimõttel, kus toimub mõtte esitamine ülekantud tähenduses. Metafoorid ehk sümbolid on kujundid, piltlikud väljendid, mis ümbritsevad meid kogu aeg. Metafooride kasutamisel kantakse ühe nähtuse või objekti omadused või tunnused sarnasuse alusel üle teisele. Need ülekanded on varjatud võrdlused meie elust. Kaardil olev hakkab peegeldame meie elu ja meie alateadvuses peidul olevat infot.

Meis kõigis on enda sees olemas omadused, et lahendada enda probleeme. Metafoorid aitavad meile peegeldada seda, mis on meis juba olemas ja annavad meile kätte õige teeotsa liikumiseks.


Kohapeal on võimalik osta ka metafoorkaarte. Tasuda saab sularahas ja pangakaardiga.

Koolitusest loobumise raha tagastamise tingimused:

  • kuni 14 päeva varem 80% hinnast
  • 7-13 päeva varem 50% hinnast
  • 1-6 päeva varem 20% hinnast
 Õppeasutus: Sisemine Rahu MTÜ majandustegevusteatis 207502

Info: info@siseminerahu.ee
Tel: 5020796


 
     

 

Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:
 
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv