Kui sa ei tea kuhu sa lähed, siis viib iga tee sind kuhugi.

Tarnspersonaalne coaching

     
 
     
 
 
 
     

Transpersonaalne (tähendus: isiklikust ehk personaalsest kaugemale ulatuv) coahing baseerub transpersonaalsel psühholoogial ja teeb tööd kliendi emotsionaalse intelligentsusega, mis võimaldab näha sügavamaid ja laiemaid perspektiive endas. See suurendab kliendi tõhusust ja jõudu ja aitab kliendil näha, kes ta on. Aitab avada sisemised väärtused ja leida tema kõrgemat potensiaali sügavamalt tasandilt. See aitab elada ja töötada tervema inimesena.
See coachingu vorm eeldab kindlasti pikemat tööd, kuna toimub kliendi kasv ja isiklik areng teadlikkuse ja sisekonfliktide lahendamiste abil.

Coahingu puhul on tegemist lahenduskeskse lühiteraapiaga ehk konkreetse probleemi lahendamist või lahendamisefektiivsuse tõstmist vestlusega, mille käigus kasvab inimese eneseteadlikkus – oma eesmärgist, teekonnast sinna ja oma võimetest. 


See on tulemustele suunatud vestlus, kus juhendatav teadvustab ja püstitab endale eesmärgid ja ühiselt leitakse võimalused, kuidas need ellu viia. Vestlus põhineb usaldusel, turvatundel ja minimaalsel surve avaldamisel. Vastused leitakse iseendast tänu coachi suunamisele.
Coach- juhendaja ei ole probleemi lahendaja, õpetaja, konsultant, instruktor ega ekspert. Ta on peegel, abistaja, nõustaja, teadlikkuse tõstja, kes aitab kliendil teadlikul ja üliteadlikul tasandil tööd teha.


Coachingu mõlemad variandid pakuvad tõhusat tuge isikliku ja professionaalse potentsiaali avastamiseks ja realiseerimiseks, tegutsemissuuna leidmiseks, motivatsiooni turgutamiseks ja püstitatud eesmärkide elluviimiseks. Kui klient töötab ise coach’i-juhendaja abiga muudatuste mudelit välja, siis tema võime otsuseid teha ja muudatusi ellu viia kasvab oluliselt.
Enda tegevusele antud tagasiside kaudu, dialoogi ja teise inimese esitatud küsimuste abil saab inimene selguse ning kindluse selle kohta, mida ta enda arendamiseks peaks ette võtma. Ja siis hakkab inimene eesmärgi poole liikuma, coachi töö on hoida teda liikumises ja aidata püsida valitud rajal.
Just eneseteadlikkuse kasv on psühholoogide sõnul see, mis viib inimese päriselt tegudeni.

Kõike, millest inimene on teadlik, saab ta kontrollida ja muuta. Kõik, millest ta teadlik pole, kontrollib ja muudab teda ennast.

Caching võib tõlkida kui „treenima”, „õpetama”, „ette valmistama”, „suunama”. Coaching’u sünonüümideks on veel töönõustamine, mingil määral ka supervisioon ja mentorlus.
Coachingu ja mentorluse peamiseks erinevuseks on see, et mentor on reeglina sama valdkonna ekspert ning toimub kogemuste vahetamine, coachingu puhul on fookuses ennekõike kliendi omaduste ja oskuste  arendamine.

Coaching’u sisuks võib olla nii konkreetse probleemi lahendamine, kuid ka efektiivsuse tõstmine tervikuna.
Coaching’u teemadeks on näiteks karjäär, inimestevahelised suhted, efektiivsus tööl, muutuste planeerimine ja elluviimine, meeskonna kaasamine, valikute tegemine, hirmude ületamine, oma visiooni leidmine ja ellu viimine jne.

Coaching keskendub tuleviku võimalustele, mitte mineviku vigadele.
Coaching keskendub probleemide asemel lahendustele, arendab nõrkuste asemel tugevusi, õpetab läbikukkumise asemel edukogemusest, lähtub mineviku asemel sellest, milline võiks olukord olla.

 


Coahingu eesmärk:

*aidata kliendil leida oma visioon ja seada eesmärke visiooni ellu viimiseks

*aidata kliendil üles leida oma sisemised ressursid ning hakata neid efektiivsemalt kasutama

*aidata toime tulla takistustega, mis segavad klienti oma võimete rakendamisel

*toetada klienti muudatuste protsessis, oma eesmärkide saavutamisel
Vajadusel nõustamine võimalik ka skypi teel. 


Tekkis huvi? Kliki siia.

 
     


Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:
 
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv