PREP-paarisuhtekoolitus

     
  PREP-paarisuhtekoolitus - paarisuhte baasoskused

     
 


 
 
     
Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm (Prevention and Relationship Enhancement Program) toimub koostöös SA Väärtustades Elu-ga.
Tegemist ei ole raviva teraapiaga ega paarisuhteterapeudi väljaõppega, vaid paarisuhte alase täiendõppe programmiga paaridele, kus õpitakse suhtes olemise baasoskuseid.

PREP-paarisuhtekoolitus on kogemuslik koolitus, mis õpetab paarisuhtes olemise baasoskuseid, mida koolis sulle ei õpetatud ja vanemad õpetada ei osanud. Sa õpid siin suhte vundamenti laduma.
Kui midagi vajab sinu suhtes muutmist, siis koolitus on selleks parim võimalus muutuseid ette võtta.

Saa osa elumuutvatest hetkedest ja oskustest, kus riik on andnud oma panuse, kuna väärtustab paarisuhte heaolu. Sotsiaalministeerium maksab sinu eest koolitusel osalemisest kinni 200.- Mida sa veel ootad?!
 


Õppekava nimetus: Prep-paarisuhte koolitus

Õppekava rühm: Suhtlemisoskused

Eesmärk: Koolituse tulemusel osaled oskavad saavutada lähedust, sügavamat, tervemat ja elujõulisemat suhet pikas perspektiivis.
 
Õpiväljund: Koolituse läbinu:
*loob tugeva vundamendi paarisuhtele
*märkab suhtlemise ohumärke oma suhtes
*käsitleb viha tervel moel
*valdab probleemilahendamise tehnikat
*praktiseerib kõneleja kuulaja tehnikat 

Sihtgrupp: paarisuhte teemast huvitatud paarid, paarisuhteterapeudid, pereterapeudid, nõustajad, psühhoterapeudid, perelepitajad, lastekaitse spetsialistid.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad. 

Õppe maht ja ülesehitus: 21 ah/16 tundi, sh auditoorset tööd 9 ah, praktilist tööd koolituskeskkonnas 6 ah, omavahelised dialoogid/vestlused 6 h.

Õppekeskkond: Koolitus toimub loovat tegevust toetavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele.
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4.

Õppe sisu:
*suhte turvalisuse alustalad – millele ehitada suhe
*armastuse keeled – kuidas sina tunned ennast armastatuna
*suhtlemise ohumärgid – kust läheb kommunikatsioon lappama
*hea suhtlemise alustalad
*varjatud teemad – kust saavad tülid tegelikult alguse
*kõneleja-kuulaja tehnika – turvaline kuulamine
*sõpruse ja lõbu vajalikkus ning hoidmine
*põhjendatud ja põhjendamata ootused
*stressiga toimetulek ja teineteise toetamine
*sensuaalsus suhtes
*probleemide lahendamise tehnika
*andestamise võimalikkus ja vajalikkus
*pühendumine suhtes


Õppevahendid: töövihik, värviratas, kõneleja-kuulaja kaart (saadavad kohapeal, kuuluvad koolituse hinna sisse).

Õppemeetod: auditoorne töö, diskussioon, praktiline  töö koolituskeskkonnas, töö paarides, enesereflekteerimine.

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on kohaolek koolitusel 100%.


Väljastatav dokument: 
Tunnistus, kui praktilise töö suuline arutelu on läbitud.


Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus:  sertifitseeritud-PREP-paarisuhte koolitajad

Koolitajad: Kristina Tamm, psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, koolitaja ja kliiniline superviisor ja
Anu Stamberg, holistiline terapeut ja vaimse tervise õde või
Meeli Laane, psühhoterapeut, leinanõustaja

Koolituse maaletooja: Väärtustades Elu SA
Täiendkoolitusasutuse nimi: Sisemine Rahu MTÜ

Õppekava kinnitamise aeg: 20.03.21Koolituste toimumise ajad
11-12.09 koht selgumisel, kl 10-18 (koolitajad: Kristina Tamm ja Anu Stamberg)
23-24.10 VEEBIS, kl 10-18 (koolitajad: Kristina Tamm ja Anu Stamberg)
4-5.12 Weizenbergi 6-2, Tallinn, kl 10-18 (koolitajad: Kristina Tamm ja Anu Stamberg)

Toimumise koht kontaktkoolitustena: Keskväljak 13, Keila, Sisemise Rahu koolitus- ja nõustamiskeskuses

Koolituse vältel on  1h lõunapaus ja kaks kohvipausi (kohvipausid sisalduvad hinnas, lõuna ei kuulu hinna sisse).


Koolituse hind:  
Soodushind: Sotsiaalministeeriumi toel: 100.-/paar
Tavahind 5o0.- 

Registreerimine lõppeb grupi täitumisel.

Koolitusest loobumise raha tagastamise tingimused määrab koolituse maaletooja Väärtustades Elu SA:

  • Alla 50.-/osaleja kohta summat ei tagastata


Info: info@siseminerahu.ee
Tel: 5020796
 
Kogemuslik programm on suunatud kommunikatsiooni parandamisele ja suhte tugevdamisele partnerite vahel.


Paarisuhte kvaliteet on määrava tähtsusega teie laste elukvaliteedile. Vanemate vahelised konfliktid määravad selle, millised võimalused lapsed elus saavad. Läbi panustamise suhtesse panustame ka harmoonilisematesse lastesse. Luues paremad suhted kooseluks, loome ka parema ühiskonna.

Rahulolu tase paarisuhtes oleneb suuresti turvatunde, intiimsuse ja usalduse tasemest partnerite vahel. See koolitus aitab kaasa sellise kommunikatsioonikeskkonna loomisele paarisuhtes.
Need paarid, kellel on kehvad konfliktilahendamise oskused, neid ohustab ebaõnnestumine suuremal määral. Kui paar ei suuda konfliktidega ja probleemidega töötada ühise meeskonnana, ei suhtle omavahel efektiivselt ja käituvad teineteisega aina inetumalt, siis lõpetatakse heade tööriistade puudumisel tihti suhtesse investeerimine. Kuid kas see on lahendus?

Paarisuhe toimib, kui mõlemad pooled võtavad vastutuse selle eest, mida nad ütlevad ja teevad, mõlemad peavad suutma ennast turvaliselt tunda ja mõlemal peab olema usk ühisesse tulevikku teineteisega. 

​Peaküsimus on: "Mil viisil mina sellesse kõike panustan?"

 
Osalejate tagasiside:

Oleme naisega koos olnud 29 aastat. Arvasin siiani, et olen läbikukkuja, kui meil on tülid suhtes. Õppisin seda, et erimeelsused paarisuhtes on täiesti normaalne ja need on lahendatavad nii lihtsate tööriistade abil. Tulin skeptiliselt, et siin urgitsetakse ja lahkun rahuloluga ja, et tulin (Andres)
 
SEE ON KOKKU SAAMISE KOHT. Aeg meie jaoks. See vahetu kontakt partneriga siin. Sa saad terviku siin koolitusel kokku. Kodus koosneb suhtlus killukestest ja jooksvatest asjadest. Koolitusel on aga kaaslane oma tundega ja mõttega siin sees, see mis ta kirja paneb ja jagab ja mida ise kirja paned ja jagad talle, see puudutab sügavalt. Siit tuleb tervikpilt kõigest. See on kokku saamise koht, kus saad tunda tõelisust, mõista mille nimel sa pühendud ja liikuda edasi.
See on nagu vaheplatvorm, kus sa näed, kus sa oled ja näed, et kõik on võimalik, kui teed otsuse, et liigud pühendunult edasi. Siit saab kindla teadmise ja põhja, kuidas peaks edasi liikuma. Siin saad sa tegeliku pildi sellest, milliselt saab partner olukordadest aru, millised on tegelikult tema vaated ja oskused ja, et me olemegi nii erinevad. Nüüd saan ma aru, miks me teinekord ei mõista teineteist. Koos harjutada neid oskuseid on võimas kogemus. (Katrin)
 
 
On imeline näha siin aastakümneid koos olnud paare ja näha, et see toimib, et inimesed on arusaamisel, et kunagi pole hilja oma suhet hoida tervena.
 
 
Mõistsin nüüd, et suhe ei toimi iseenesest ja mõlemad peavad panustama. Ei saa viia teist arsti juurde, et tehke mu partner korda.
 
 
See koolitus annab jälle lootust, et on võimalus koos väärikalt vananeda.
 
 
Sain teadlikumaks, kui sügav see suhe ja pühendumise olulisus võib olla, kui suur see protsess on, et me teeme seda nii enda aga kui ka laste pärast.
 
 
Sain teada, et on vaja teha lihtsalt kõigepealt otsus, et ma pühendun suhtele.
 
Mõistsin, et mida rohkem, sul on anda, seda rohkem on saada.
 
Häid lahendusi saime siit.
 
See on kasulik koolitus kindlasti ja soovitame oma sõpradele.
 
Sain suurema meelekindluse siit.
 
Sain teada, et enda kätes on ära teha rohkem, kui võiks arvata.
 
Sain teada, miks rääkima peab rohkem.
 
Koolituse jaoks ühiselt võetud aeg on mulle oluline, et me mõlemad tahame seda teha, et partner tuleb kaasa MEIE pärast. See on nii hea tunne.
 
Ma mõistan partneri pühendumise suurust nüüd.
 
See aitab näha pikemat teekonda.
 
Sain teada, et partnerile peab rohkem ütlema, mida tahan ja vajan, sest ta pole selgeltnägija.
 
See on päriselt ka nii praktiliselt kasutatavad tööriistadega koolitus, mida siit saad. See lihtsalt toimib.
 
Mõistsin andestamise tähendust uue pilgu läbi.
 
Sügavamate vajaduste teadvustamine, miks me vahel tülitseme näiliselt tühja asja pärast.
 
Said aru, et tuleb osata emotsioone pidurdada õigel ajal ja olla teadlik oma ülekeemise punktist.
 
Siin on nii praktiliselt kasutatavad tööriistad.
 
Kodus võid lõputult oma teemasid nämmutada, kuid siit saame süsteemi ja näeme teise pilgu alt oma probleeme.
 
Aja võtmine koolitusele tulekuks tasus tõesti ära.
 
Aega peab võtma probleemidest rääkimiseks ja lõbutsemiseks, seda ei teki kuskilt ise. Kui seda kalendrisse ei pane, siis ei tulegi seda.
 
See pole raketiteadus, aga näed oma teemasid erinevate nurkade alt. Kõik toimibki.
 
Saime koolituse pulmakingiks, kahtlesime veidi kas tahame tulla.
 
Nüüd ütleme suure aitäh kinkijale, väga hea koolitus!
 
Täname koolitajaid: avatuse, soojuse, huumori ja selguse eest.
 
 
Ma sain lõpuni rääkida lõpuks.
Ma sain aru, kust meie tülid alguse saavad.
Ma sain aru mina sõnumi olulisusest.
 
Ma õppisin siit koolituselt, et
*mu kaaslane on väga hea kuulaja 
*mu kaaslane ei tee mingeid asju selleks, et mind ärritada, vaid see on tema isiksus
*pean rohkem rääkime asjadest
*kunagi ei ole hilja
*kaaslane on ka tegelikult valmis panustama suhtesse
*avastada ennast on keeruline, kuid mitte võimatu ja samas avardav
*sain teada, et kaaslane panustab suhtesse rohkemgi, kui ma oskasin arvata enne
 
Kõige enam puudutas koolitusel: 
*Kõneleja-kuulaja tehnika.
*otsustamine vs libisemine ehk minnalaskmine
*et ma siia sattusin, kuid nüüd olen väga tänulik
*suhtlemise ohumärgid
*mida teadmatus meie peas loob
 
Enda kohta avastasin et :
*ma ei ole hea kuulaja, kipun nalja visates kõrvale hiilima sellest
*nüüd tead, miks mingi asi mind häirib
*tülide sügavamad põhjused, et millest tegelikult tülid alguse saavad
*et ma ei räägi asjadest piisavalt
 
Otsus peale koolitus, et:
* võtan teadlikult aega suhtega tegelemiseks
*pean rohkem rääkima asjadest
*hakkame vähemalt 1 kord nädalas miinimum tegema kõneleja-kuulaja tehnikas vestlusi
*ei mõtle üle enam
*suhe on elukestev töö, seal on alati midagi, millesse saab panustada
 
Sõbrale võiksin öelda PREP'i kohta, et: 
*seda ei pea kartma, see ei sunni avama rohkem, kui sa ise tahad
*muidugi minge PREP'i, isegi kui kõik on OK suhtes
*jätan sõpradele mõtlemisainet, miks ma olen nüüd teistsugune
 
Koolituselt lahkun tundega, et:
*infot on palju, vajab nüüd läbi seedimist
*olen optimistlik ja on hea meel, et siia tulin
*meil on perspektiivi ka järgmine 25 aastat veel koos olla
*siin käimine tasus ära
*tunnen rahuldust ja kergust, sain palju infot, mida kasutada

Ma sain oma silmad avatud teemal, kuidas hoida suhet. No sa lihtsalt ei tea selliseid asju, sest koolis ei õpetata ja vanema ei räägi. (Raigo)

Ma hakkan nüüd kuulama põhjalikult ja saan aru ka ükskord, mida ta räägib. Mulle jõuab nüüd ta jutt kohale. (Moonika)

Ma otsisin aastaid vastuseid, miks mind ärritavad mõned asjad ja nii vihaseks ajavad.  Ma sain siit tööriistad ja tean nüüd, et ma ei pea enam selline olema. (Ingrid)

Sain teada, miks me oleme erinevad ja mis sobib kokku ja ka seda, miks midagi ei sobi kokku. (Matu)

Minu jaoks oli väärtuseks koolitusel koos veedetud aeg. Mul on lihtsam nüüd mõista kaaslast ja koos temaga uusi oskuseid praktiseerida. Mul on nüüd suurem oskus kuulata ja mitte vahele segada. (Maarika)

Sain uued teadmised sellest, kuidas suhtesse suhtuda ja seda näha. Sain aru, et kõigele on lahendus olemas. (Heigo)
 

 
     Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:
 
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv