Loovteraapia kursus

     
  Eneseareng loovmeetoditega - ülevaade transpersonaalse loovteraapia meetoditest klienditöös ja eneserefleksioonis

     
 
 

 
     

Koolitus kuulub Eesti Töötukassa koolituskaardi koolituste alla.

Koolitus, kus täiendad oma nõustamise/juhendamise tööriistakasti lisaoskustega ja veedad tähendusrikast aega, kogedes ka läbi iseenda õpitavate oskuste toimet. 


 "Loovus nõuab julgust veendumustest lahti lasta" Erich Fromm

Õppekava nimetus: Eneseareng loovmeetoditega - ülevaade transpersonaalse loovteraapia meetoditest klienditöös ja eneserefleksioonis 

Õppesuund ja õppekava rühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused/Psühholoogia

Eesmärk: Koolituse tulemusel osaleja kasutab erinevaid loovteraapia meetodeid, kui loomingulist tervenemist klienditöös ja eneserefleksioonis/enesearengus professionaalse pädevuse täiendamiseks.
 
ÕpiväljundKoolituse läbinu:
*loetleb loovteraapia alaliike
*reflekteerib ennast läbi loovteraapiliste praktiliste tööde
*kasutab erinevaid loovteraapia meetodeid

*analüüsib oma loovuse hetkeseisu
*avab oma loovust

Sihtgrupp: terapeudid, nõustajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, tegevusjuhendajad, koolitajadkogemusnõustajad, enesearengu huvilised.

Õpingute alustamise tingimused: puuduvad. 

Õppe maht ja ülesehitus: 16 ah/12 tundi, sh auditoorset tööd 8 ah, praktilist tööd koolituskeskkonnas 8 ah.

Õppekeskkond: Koolitus toimub loovat tegevust toetavas 20-kohalises koolitus- ja nõustamiskeskuses või veebikeskkonnas. Koolitusruumile puudub juurdepääs ratastooliga liikumiseks ning on raskelt ligipääsetav liikumispuudega inimestele.
Koolitus toimub, kui osalejaid on vähemalt 4.


Õppe sisu:
*Loovteraapia ajalugu
*Loov teraapia eesmärk
*Loovteraapia kasutusalad
*Loovteraapia suunad
*Loovuse avanemise eeldused
*Praktiline töö muusikateraapias
*Praktiline töö liikumisteraapias
*Praktiline töö loovas kirjutamises
*Praktilised tööd (vähemalt 8 erinevat) loovteraapiliste ja loovlahenduslike meetoditega


ÕppevahendidLoovteraapia töövihikud praktiliseks ja iseseisvaks tööks (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse).

Õppemeetod: auditoorne töö, diskussioon, praktiline  töö loovteraapiliste meetoditega, töö paarides, enesereflekteerimine.

Hindamine: koolituse läbimise eelduseks on auditoorses ja praktilises töös osalemine vähemalt 80% ja 6 praktilise töö tegemine.
Hindamismeetod: suuline arutelu.
Hindamiskriteerium: Õppija reflekteerib ennast läbi praktiliselt tehtud tööde.


Väljastatav dokument
Tunnistus, kui 6 praktilise töö suuline arutelu on läbitud.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija  võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsest tundidest.


Koolitaja kompetentsust tagav kvalifikatsiooni kirjeldus:  EUROTAS (Euroopa Liidu Transpersonaalne Assotsiatsioon) sertifikaat transpersonaalses psühhoteraapias

Koolitaja: Kristina Tamm - transpersonaalne psühhoterapeut, Imago paarisuhteterapeut, kliiniline koolitaja ja -superviisor.

Õppekava kinnitamise aeg: 26.02.21 
2-päevaste koolituste toimumise ajad ja kava
19-20.05 kl 10.30-16.30 (10.30-12.00 õppetöö; 12-13.00 lõuna; 13-14.30 õppetöö; 15-16.30 õppetöö)

Toimumise koht: Keskväljak 13, Keila, Sisemise Rahu koolitus- ja nõustamiskeskuses

Koolituse vältel on  1h lõunapaus ja üks kohvipaus (lõuna ei kuulu hinna sisse).

Koolituse hind: 150.- Registreerimine lõppeb grupi täitumisel või hiljemalt 3 päeva enne koolitust.Koolitusest loobumise raha tagastamise tingimused:
  • kuni 14 päeva varem 80% hinnast
  • 7-13 päeva varem 50% hinnast
  • 3-6 päeva varem 20% hinnast
  • alla 3 päeva teatamisel raha ei tagastataÕppeasutus: Sisemine Rahu MTÜ majandustegevusteatis 207502
Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Info: info@siseminerahu.ee
Tel: 5020796Rohkem infot:

2-päevane interaktiivne kogemuslik koolitus annab kogemuse eneseanalüüsiks, lisaks ka ülevaate loovteraapia ajaloost, liikidest, kasutusaladest. Kogemine muusikateraapia, liikumisteraapia, visuaalkunsti ning tervendava kirjutamise vallas viib sind edasi järgmisele astmele iseendas.
 
Õpime väljendama mõtteid, soove ja tundeid. Loomise abil on ennast tihti kergem väljendada kui rääkides. See aitab emotsioonidest paremini aru saada ning neid väljendada. Protsessikäigus toimub pingete vabastamine, hinge, vaimu ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine. Mõjub rahustavalt ja maandab stressi. See annab võimaluse olla endamisi ja vaadata endasse ning annab valikuvabaduse väljendada ennast nii, nagu inimene ise soovib.


Kesksel kohal loomeprotsess, mitte selle tulemus. Kujutlusvõime ja loova väljenduse rakendamisel on võimalik saavutada terapeutilisi eesmärke. Loomingulise protsessi kaudu vabastatakse teadvustamata pingeid, leitakse uusi ressursse ja lahendusi keerulistele olukordadele. Väljendusvahendite hulk on piiramatu, kasutatakse väga erinevaid meetodeid, tehnikaid ja materjale; varasemate oskuste olemasolu pole vajalik.

Loovust vabaks lastes ja endas olevaid piiranguid märgates liigud enesearengusse.

Loovuse avatusest sinus sõltub see, kuidas sa suudad lahendada erinevaid olukordi ja läbida kriise.

 
     

Liitu uudiskirjaga
Teie nimi:
E-mail:
 
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv