Võti terviklikumaks elumõtteks ja elusamaks eluks. 

Teraapia