Võti terviklikumaks elumõtteks ja elusamaks eluks. 

Lahenduste laegas

     
 
Lahenduste laegas - vastused 18-le küsimusele: hetke olukord, lõpptulemus, teekond.

 
 
 
     
Lahenduste laeka materjalid põhinevad metafooridega ja sümbolitega tööl. Seda tehnikat kasutatakse tihti psühhoteraapias. Sümbolite abil tekkivad varjatud võrdlused toovad välja sinu elu puudutavad teemad.
See võib näida kui kaartitega ennustamine iseendale, kuid kellegi poolt ette antud tähendustega kaartite asemel lood sina ise oma küsimusele vastavad seosed ja tähendused piltide ja spetsiifiliste õigele rajale suunavate küsimuste läbi. Nende abil saad parema pildi hetkeolukorrast, kohast kuhu tahad välja jõuda ja teekonnast sinna kohani. Küsimused on piisavaks abiks selle tööga ise hakkama saamiseks.