UUDISED:

Metafoorkaartid

«
»TÄNA SOODUSHINNAGA:


Sisemine Rahu on koolituste läbiviimseks registreeritud ning omab majandustegevusteatist nr: 207502.
Koolitustel omandatu läheb täiskasvanud õppija hariduse alla ning osalemisel saad tunnistuse. 

Koolitused

Product title